TРАНСПОРТНА

ПРАКТИКА И ДЕЛА

 

Тръкаджийски компании оперират в сложена и много строго регулирана реалност. Ние прелагаме стратегически съвети и агресивно  представителство, за да подпомогнем компании да се справят с ежедневните трудности и компликации, които са неразделна част от транспортия бизенс.

Примерен лист от услугите които предлагаме с тази област са:

 

  • представитество пред U.S. Department of Transportation

  • hazardous materials (HAZMAT) разследвания, ревизии и процедури за глоби

  • спазване на правилата за  carrier pricing and marketing practices

  • inter-carrier договори

  • проблеми с застраховки и покритие

  • федерално и местно спазване на пражилници и разпоредби

  • клаймове за телесни наранявания, загуби и карго