ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА ХОНОРАРИ

Как вашите хонорари се сравняват с тези на други адвокати?


Несъмнено ще намерите адвокати с по-ниски тарифи. Ако наемете нашата фирма, бъдете сигурни, че няма да бъдете изненадате с неочаквани такси или разноски. Нашият договор за представителство посочва условията на споразумението за хонорар без неяснотии или двусмислие. B самия договор за представителство известяваме клиентите си  какво е включено в договора, нашите хонорари и как те се изчисляват, и предпочитаме да работим на база на фиксирана суми, за да се осигури мярка на сигурност относно разходите. Имайте предвид: най-евтиният адвокат може да свърши отлична работа, но може и да не я свърши. Ние сме имали безброй клиенти през годините, които са избрали евтин адвокат в началния стадий на техния случай, само за да трябва да ни наемат години по-късно, за много по-голяма сума, за да водим обжалването.
 

Възможно ли е да си плащам хонорара на части?


Да. Много от нашите клиенти, особено тези, чиито имиграционен случаи може да отнеме години, за да завърши, са на изплащане на месечна вноска.
 

Ще поемете ли делото ми безплатно?


Фирмата посвещава значително време и ресурси за безплатни юридицески услуги. От 2011 г. сме избрали да посветим нашата безплатна работа по дела на жертвите на трафика на хора. Ако сте жертва на трафика на хора, моля свържете се с нас.