ИМИГРАЦИОННИ

ДЕЛА И ОБЖАЛВАНИЯ

Всички имиграционни дела в кантората са под ръководството на Nicolette Glazer, която е призната като специалист по имиграционно право от Борда за Юридическа Специализация към  Калифорнийската Адвокатска Колегия.

 

Ние изградихме репутация през годините, печелейки дела  други считаха за изгубени или безнадеждени. Ние разнищваме и водим сложни случаи с комплексна процесуална история, оплетени факти, или уникални правни и фактически казуси.

Ние също така се занимаваме с обжавания пред административното бюро за обжалване на USCIS (Administrative Appeal Unit AAU), Борда за Имиграционните Жалби (Board of Immigration Appeals), както и пред федералните съдилища (circuit courts of appeals). Във всяко апелативно дело времето за перфектиране на жалбата е строго ограничен по закон и този юрисдикционен срок обикновено не подлежи на удължение. Преди подаване на самото обжалване цялото дело трябва да се анализира от опитен адвокат, с цел да се прецени дали е препоръчително подаване на молба за ново дело, молба за преразглеждане или преотвариане, за да представят нови аргументи или нови доказателства.

Апелативна защита изисква задълбочен юридически анализ и творческа аргументация. Нашите главни партньори, и само те, работят заедно, за да подготвят всякo едно апелативно дело.

За тези, които търсят нашите услуги преди отрицателни решения или неквалитетно юридическо представителство да e вече застрашилo правния ви статут и интереси, ние приветстваме възможността да поемем случай ви от самото начало.

 

Нашата имиграционна практика включва:

  • неимигрантски и имигрантски визи

  • зелени карти, базирани на работа или семейна връзка

  • депортиционна защита

  • дела за пускане под гаранция

  • молби за обежище, спиране на депортиране, искания на основание на Конвенцията против Изтезанията

  • сложни cancellation of removal тип дела

  • административни жалби

  • обжалжания преди федералните апелативни съдилища

  • I-9 ревизии