НАКАЗАТЕЛНИ И

РЕХАБИЛИТАЦИОНИ ДЕЛА

Нашата кантора представлява имигранти, подведени под отговорност за щатски и федерални престъпления. Освен това ние консултираме и работим съвместно с наказателния адвокат, който ви защитава, ако имате вече такъв, за да се анализират имиграционните последици по вашия случай и да препоръчаме стратегии, за да се договори споразумение за присъда или диспозиция, която да намали или предотрати фатални имиграциони последствия. Това, което се счита за изключителено добро споразумение (рlea bargain) за американски гражданин, може да бъде пагубно за имигрант: в нашия опит, най-добрите наказателни адвокати, приветстват участието на специалист по имиграционно право, за да защитят квалитетно интересите на своя клиент.

Ако вече имате присъда и сега сте изправен пред неблагоприятни имиграционни последици, можем да анализираме вашия случай, за да  определим дали молба за смияна на писъдата или друг тип рехабилитация на присъдата може да избегне депортационна заповед или да съживи вашите перспективи за озаконияване.