ЗАЩИТА 

НА ПОТРЕБИТЕЛ

И КЛАСОВИ ДЕЛА

Федералните и щатските закони на САЩ гарантират на потребителите на продукти и услуги широка защита срещу нелоялни бизнес практики и действия. Ако смятате, че сте жертва на такава практика, свържете с нас за безплатна консултация.

Често хора с подобни или припокриващи се проблеми могат да се възползуват от възможността да получат възмездие за претърпяни вреди или щети чрез колективно или групово съдебно дело. Ние разследваме оплаквания от настоящи и потенциални клиенти, за да преценим дали е на лице систематична практика от идентифицирани нарушения.

Кантората в момента разследва няколко казуса:

 

  • Неплащане на трудови доходи и неправилното изчисляване на комисионни

 

Кантората проучва оплаквания, че големи магазини,  като Macy's, Bloomingdales, and Sears, неправомерно отказват да изплащат заработени почасови надници и трудови доходи и анулират бенефити, включително медицинско и зъболекарско здравно осигуряване. Кантората също разследва нередности при изчисляване на комисионни заплати от тези големи компании. Ако смятате, че сте жертва на тези практики, моля свържете с нас за безплатна преценка на ситуацията.

 

  • Неправилна класификация на шофьори като независими контрактори и некомпенсирани разходи при доставка.

Кантората проучва оплаквания от шофьори-доставчици, като например към ресторант, пицария, или куриерски снабдител, че работодателите им неправилно ги класифицират като независими изпълнители (Independent Cotractor), а не като щатни работници, и в резултат на това не плащат почасови заплати (редовни и премия за извънреден труд) за всички отработени часове, както се изисква по закон. Кантората също разследва неплащането на компенсируеми разходи, направени от работниците в хода на изпълнение на поръчки и доставки.
 

  • Дефекти в Автомобилен дизайн


Кантората проучва оплаквания, че производителите на автомобили не адекватно тестват удароустойчивостта на леки автомобили, за да оценят рисковете за 5 персентил жертви (деца и тези с по-малък ръст), или непълно обявяват известните рискове. Ако вие или ваш близък е пострадал тежко по време на автомобилна катастрофа, въпреки ползването на колани и вьздушни възглавници, потърсете ни за консултация
 

 * Неправомерни Foreclosures

Фирмата проучва оплаквания на потребители, че банки и други юридически лица, обслужващите ипотеки, предпиемат нечестни и измамни действия, в процеса на изземване на недвижима собственост поради не плащане на месечните вноски, дължими по ипотеката (Foreclosure). Ако смятате, че сте жертва на хищническа форклозър или правото ви на собственост върху недвижима собственост е застрашено поради нередности или неправомерни действия от страна на компаниите, посочени по-горе, (като на пример, не спазване на условия или обещания за модификация на ипотеката, надчисляване на допълнитени суми и глоби по време на форклозър, неправомерно прехвърляне на ипотеката, лъжливи обещания и други) моля свържете с нас за безплатна и поверителна консултация.