ГРАЖДАНСКИ

ДЕЛА

Ние разбираме, че имигрантите са изправени пред правни и стратегически предизвикателства, които не се отнасят за другите участници в съдебни дела. Твърде често, когато имигрант пострада, той не предприема действия, за да защити интерсите си и да потърси възмездие от виновника, поради липсата на законен имиграционен статут, лош съвет, страх, или непознаване на американската правна система.

 

Ако има основателни причини да не се заведе дело, ние ще ви уведомим своевременно, ако не, ние ще направим всичко възможно да знаете правата си и агресивно да ви защитим в съда.

Нашата фирма има опит с дела, които включват широк спектър от правни въпроси, включително вреди и наранявания от продукт с производствен и проектиран дефект; катастрофални наранявания, неправомерен отказ на застраховатено покритие или изплащане; нелоялни и незаконни практики срещу работници и условията им на работа; дискриминация; нарушения на граждански права; смъртни случаи (т.н. данък кръвнина); сериозни телесни повреди; нелоялни и измамни търговски практики и действия; и сложни наследстжени дела.