ЧАСТНО

МЕЖДУНАРОДНО

ПРАВО

Ние обслужваме американски и международни клиенти, участващи в движението на работна сила, стоки, услуги, идеи, и плащания през международните граници. Съветваме американски и чуждестранни производители, търговски компании, вносители и износители, промишлени потребители, и търговски асоциации по широк кръг от въпроси, включително, внос, митнически условия, експортен контрол и санкции, търговската политика и развитие.